ENERGY DRINKS MARKET: ENERGIZING DESIGNS

International energy drinks market, evaluated more than 30 million dollars, is expected to grow in more than 66% until 2014. You can read (in Hebrew) the rest of the article here.  

העולם הצבאי בא לידי ביטוי גם באריזת Missile Energy Drinks, שעיצוב סדרת הפחיות מתכתב עם השפה הוויזואלית של משחקי מחשב ישנים דוגמאת “אטרי”.

תדמית אפלה
קוקה קולה בחרה ליצור תדמית אפלה שמתאימה לחיי הלילה באמצעות מותג חדש בשם BURN. החברה יצרה פחית אלגנטית צרה וארוכה, שדי אופיינית לקטגוריה זו, עם דימוי של להבה.

קהל יעד מעט שונה – צעירים שמתמקדים בערך הבריאותי של משקאות האנרגיה – זכו לקבל את העיצוב המקביל לצורך זה, כפי שאפשר לראות בעיצוב של Cider Drink.

יש עיצובים שנוקטים בזווית ייחודית במיוחד. למשל, Arizona Beverages, All City NRG drinks, בחרו להעתיק כתובות גרפיטי אותנטיות מהרחוב ולהעלותן על הפחית. בכך ניסו ליצור תחושה שהאנרגיה בפחית היא של סגנון חיים אורבני. הגרפיטי פונה בדיוק לקהל היעד שאותו ביקשו למשוך. התפיסה ולפיה צעירים מתחברים למותגי אנרגיה באמצעות הומור באה לידי ביטוי בעיצוב המשמש את דורסל. החברה השכילה להרחיב את המותג שלה וליצור משקה אנרגיה שמתאים לצעירים וגם תומך במותג המקורי שלה, כך שהפחית עוצבה בצורת סוללות אנרגיה.

קונספט עיצובי הפונה לקהל יעד שונה בתכלית – אנשי עסקים – ניתן למצוא במשקה Rubyy LLC. כדי להעניק חוויה טרנדית ויוקרתית, עוצבה האריזה כך שפחית זוהרת בחושך, ובכך זוכה בבולטות במועדונים ובבארים.

ובכל זאת, למרות האמירות המקוריות המתבטאות בעיצוב משקאות האנרגיה, בבואי לבחור את העיצוב החביב עלי הרי זה משקה האנרגיה של Gloji. הצורה הארגונומית הפיסולית של מנורה והתחושה שהפחית מותירה בכף היד, מספקת חוויה ויזואלית ותחושתית יוצאת דופן שמסייעת לדעתי להטמיע את המוצר בזיכרון הצרכנים.

2017-09-12T15:24:27+00:00